0,00 €
Ostoskori Päivitä

Ei tuotteita

REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


1. Rekisterinpitäjä

LETTnordic Oy, 2749382-9, Saarenpäänkatu 14 as. 9, 95400 Tornio, 0401799927, info@lettnordic.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

LETTnordic Oy, Saarenpäänkatu 14 as. 9, 95400 Tornio, 0401799927, info@lettnordic.fi


3. Rekisterin nimi

LETTnordic Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä asiakkaan osto- ja maksutapatiedot. Tilaukset käsitellään ja toimitetaan kerättävien tietojen perusteella.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta koskaan kolmansille osapuolille. Rekisteriä käsittelevät vain ne LETTnordicin henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on tarvetta käsitellä henkilötietoja asiakassuhdetta hoidettaessa. Rekisterin tiedot ovat lisäksi Finqu Oy:n käytössä, joka ylläpitää teknistä järjestelmää. Finqu Oy:n rekisteriseloste.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

LETTnordic verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.


Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, joita asiakasrekisteriin on talletettu. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, pyytää asiakastietojen poistamista sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt lähetetään LETTnordicin asiakaspalveluun info@lettnordic.fi.


Rekisterinpitäjällä on oikeus oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oma-aloitteisesti.


Sivuillamme käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä.


Laatimispäivä 1.5.2016